- Documentele necesare emiterii avizului de acces la obiectivele socio – economice (tipizatul aici)
- Documentele necesare emiterii avizului privind instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale (tipizatul aici)
- Documete necesare pentru eliberarea avizului Brigăzii Rutiere privind crearea de restricții în partea carosabilă și / sau trotuar (lucrări, ocupare domeniu public, organizare de șantier, calări macarale etc.) (tipizatul aici)
- Documete necesare pentru eliberarea avizului Brigăzii Rutiere privind instituirea de restricții / închiderea circulației cu ocazia desfășurării unor concursuri / antrenamente pe drumurile publice (tipizatul aici)
- Documete necesare pentru eliberarea avizului Brigăzii Rutiere privind instituirea de restricții / închiderea circulației cu ocazia desfășurării unor activități de natură socială, economică, cultural-sportivă (tipizatul aici)