Documentele necesare emiterii avizului de acces la obiectivele socio – economice
Acte necesare pentru eliberarea avizului Brigăzii Rutiere privind executarea lucrărilor în partea carosabilă și sau trotuar
Documentele necesare emiterii avizului privind instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale