Biroul Relații cu Publicul (Ghișeul 8):

  Luni          08.30 - 18.30
  Marți - Vineri            08.30 - 16.30
  Tel 021.311.20.21, interior 21328
  email: bpr@b.politiaromana.ro

Restituiri certificate de înmatriculare/plăcuțe înmatriculare reţinute (Ghișeul 1):

  Luni                   08.00 - 18.30
  Marți - Vineri      08.00 - 16.30
  Sâmbătă - Duminică și în zilele de sărbatoare legală    08.00 - 10.00

Documente necesare:
- act de identitate/împuternicire notar pentru persoane fizice, împuternicire sau delegație pentru persoane juridice (original);
- dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare (original);
- documente care să ateste încetarea cauzelor reținerii certificatului/ plăcuțelor de înmatriculare.

Restituiri permise de conducere reținute (Ghișeul 2):

  Luni    08.00 - 18.30
  Marți - Vineri          08.00 - 16.30
  Sâmbătă - Duminică și în zilele de sărbatoare legală     08.00 - 10.00

Documente necesare:
- act de identitate (original);
- dovada înlocuitoare a P.C. (original).

Depuneri soluții dosare penale (Ghișeul 2):

Sentințe/documente penale prin care s-a dispus amânarea/renunțarea la aplicarea pedepsei/Ordonanţe dispuse de unităţile de Parchet din Bucureşti:

Documente necesare:
- act de identitate (original );
- sentința/decizia/ordonanţa;
- dovada înlocuitoare a P.C. (original).

Prelungiri dovezi (Ghișeul 6):

  Luni                  10.00 - 18.00
  Marți - Vineri      09.00 - 14.00

Documente necesare:
- act de identitate (original);
​- dovada înlocuitoare a P.C.(original).

Renunțare valabilitate dovadă (Ghișeul 7):

Documente necesare:
- act de identitate (original);
- cerere depunerea dovezii înlocuitoare înaintea expirării termenului de valabilitate (model)
- dovada înlocuitoare a P.C. (original).

Restituiri permise de conducere în baza certificatelor de grefă (judecătorii) (Ghișeul 3):

  Luni - Vineri       08.00 -16.30
  Sâmbătă - Duminică și în zilele de sărbatoare legală   08.00 - 10.00

Documente necesare:
- act de identitate (original);
- dovada înregistrării plângerii (dovada înregistrării plângerii contravenţionale se realizează printr-un document emis de către instanţa de judecată sau printr-un extras din portalul instanţelor de judecată www.portal.just.ro);
- dovada înlocuitoare a P.C. (original).

Avize lucrări în carosabil, accese la drumul public şi proiecte reglementare circulaţie (Ghișeul 9):

  Luni - Vineri       13.00 - 15.00

Pentru informații privind obținerea avizelor intră aici

Istoric sancțiuni (Ghișeul 7):

  Luni                    08.30 - 18.30
  Marti - Vineri       08.30 - 16.30

Documente necesare:
- act de identitate (original);
- permis de conducere (original).
- cerere (model).

Ghișeul Opriri/Staționări (Ghișeul 10):

  Luni                     08.00 - 18.30
  Marți - Vineri       08.00 - 16.30

Testări la regulile de circulaţie:

Luni - Vineri - se organizează două serii (în funcție de numărul de solicitări se mai poate organiza o serie).

Seria I - 08.00 - 08.30 (programare) - 08.30 (testare);
Seria II - 09.30 - 10.00 (programare) - 10.00 (testare).

Pentru informații privind susținerea testului intră aici

Programările se pot face la Ghișeul 5, iar testarea efectivă se ține în cladirea “Corpul D” din incinta Brigăzii Rutiere.

Documente necesare:
- act de identitate (original);

ATENȚIE !

Starea de alertă instituită pe teritoriul României s-a încheiat pe 09 martie, la ora 00.00.
În acest context, potrivit prevederilor art.4 alin. 5 din Legea 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, *dovezile înlocuitoare* ale permiselor de conducere, eliberate cu drept de circulație emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt valabile pentru o perioadă de *10 zile* de la încetarea stării de alertă, respectiv până la data de *18.03.2022* *inclusiv*.

Pentru aceeaşi perioadă se menţine şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulteriore.

Pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice *după expirarea celor 10 zile*, persoanele care se află în situațiile expuse anterior trebuie să solicite procurorului care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanței de judecată învestite cu soluționarea cauzei prelungirea dreptului de circulație.