a) cererea solicitantului; 

b) declaraţia de pierdere/furt sau dovada din care să rezulte că numărul a fost deteriorat);

c) cartea de identitate a vehiculului, original şi copie; 

d) certificat de înmatriculare, original si copie; 

e) dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare;

f) actul de identitate al solicitantului, original şi copie; 

g) în cazul reprezentării:

          - pentru persoane fizic - procură specială autentificată;

          - pentru persoane juridice – împuternicire însoţită de documente care să ateste dobandirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

h) placa/plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat.