1. Serviciul Operativ Special

 - Biroul Mijloace Tehnice

 - Biroul Coordonare Misiuni

 - Compartimentul Operațional

2.Serviciul Supraveghere Rutieră pentru Sectoarele 1, 2 și 6

3.Serviciul supraveghere rutieră pentru Sectoarele 3, 4 și 5

4. Serviciul Siguranță Rutieră

- Biroul Educație Rutieră

- Biroul Organizarea și Sistematizarea Circulației

- Biroul Control Auto

5. Serviciul Accidente Rutiere

- Biroul Accidente Ușoare

- Biroul Accidente Rutiere Soldate cu Victime

- Biroul Cercetări Infracțiuni Rutiere

- Biroul Criminalistic

- Biroul Accidente cu Autori Necunoscuți

6. Serviciul Evindență Abateri și Implementare Date

 - Compartimentul Evidențe Abateri

 - Compartimentul Contravenții

 - Compartimentul Testări

 - Compartimentul Casierie

7. Biroul Juridic

8. Biroul Control Intern

9. Compartimentul Relații cu Publicul, Evidențe Operative și Secretariat