Înființarea și atribuțiile Brigăzii Rutiere București

Brigada Rutieră București este unitatea teritorială de poliţie care îndeplineşte atribuţiile specifice de îndrumare, supraveghere şi controlul respectării normelor de circulaţie rutieră, date în competenţă prin Legi, Ordonanţe, Hotărâri Guvernamentale şi alte acte normative privind asigurarea legalităţii în domeniul circulaţiei rutiere, pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Brigada Rutieră a fost înfiinţată în baza Legii 26/1994, este subordonată nemijlocit Direcţiei Poliţiei de Siguranţă Publică şi direct Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi îndeplineşte atribuţiile date în competenţă de către acestea.
     Brigada Rutieră  are următoarele atribuţii:
• organizează şi conduce acţiunile pentru asigurarea respectării regulilor de circulaţie, prevenirea accidentelor şi fluidizarea traficului rutier în municipiul Bucureşti, precum şi a respectării altor dispoziţii legale date în competenţă;
• organizează, asigură şi conduce măsurile de reglementare, fluidizare şi dirijare a circulaţiei rutiere în cazul manifestaţiilor publice de amploare, acţiunilor sportive, culturale, comemorative, vizitelor oficiale şi altor activităţi desfăşurate în perimetrul stradal;
• organizează activitatea de introducere a abaterilor în baza de date a posesorilor de permise de conducere şi/sau certificate înmatriculare, cea de restituire a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare cât şi cea de testare a conducătorilor auto ale căror permise de conducere au fost reţinute pe loc, odată cu constatarea faptei ;
• constată şi cercetează infracţiunile, sancţionează şi aplică măsurile administrative în cazul contravenţiilor la legea circulaţiei;
• cercetează accidentele rutiere şi dispune măsurile prevăzute de lege, ţine evidenţa centralizată a acestora, analizează periodic evoluţia şi cauzele care le-au generat şi stabileşte măsurile de prevenire;
• colaborează cu alte autorităţi publice pentru îmbunătăţirea organizării, sistematizării, semnalizării şi semaforizării traficului rutier ;
• controlează respectarea regimului autorizării lucrărilor în carosabil, semnalizarea, protecţia acestora şi încadrarea în termenul de execuţie;
• controlează respectarea autorizării traficului greu în Capitală;
• controlează respectarea obligaţiilor privind asigurarea stării tehnice a autovehiculelor de către deţinătorii şi conducătorii acestora;
• realizează activităţi de informare şi educaţie rutieră a conducătorilor auto şi a celorlalţi participanţi la trafic, prin intermediul mass-media, prin participarea activă la evenimentele organizate angajatori pentru instruirea periodică a conducătorilor auto angajaţi
• desfăşoară activităţi de educaţie rutieră în şcoli şi grădiniţe;
• asigură deplasarea coloanelor oficiale conform prevederilor legale în vigoare.